Epilepsy

Sort by:
Khameera Gauzban Ambari Jadwar Ood Saleeb Wala | خمیرہ گاؤزبان عنبری جدوار عود صلیب والا

Khameera Gauzban Ambari Jadwar Ood Saleeb Wala | خمیرہ گاؤزبان عنبری جدوار عود صلیب والا

Rs.960 – Rs.8,580
A useful tonic for cerebral, cardiac and hepatic weakness, hemiplegia, facial paralysis, chorea, epilepsy, hysteria and infantile convulsion. اعضائے رئیسہ کو تقویت دیتاہے۔ فالج، لقوہ ،رعشہ، مرگی،اختناق رحم اور ام...